Bygg

Bygg er den kornsorten det dyrkes mest av i Norge. Bygg har vært dyrket i over 10 000 år, og er trolig verdens eldste kulturplante. Mesteparten av det som dyrkes går til dyrefor og ølbrygging.